Feyza Yayıncılık

Feyza Yayıncılık; dini, ilmi, fikri, ahlaki ve felsefi alanda nitelikli çalışmaları yayınlamak ve okurlara ulaştırmak gayesiyle yola çıkmıştır.

insanı asıl maksada, değişmez doğruya, yani hakikat ve marifet dünyasına, ebediyet iklimlerine götürecek, o alemlerde gezdirecek ya da oralardan verilmiş buketleri okura sunacak kitapları neşretmek yayınevimizin kuruluş gayesidir.

Yayınladığımız kitapların göze çarpan en önemli özelliği okurun düşünce ufkunu, tefekkür derinliğini yükselterek, insanı doğruya, hakikate, mükemmele götürmesi ve bir marifet ve huzur iklimini soluklandırması ve firdevsi bir iklimde yaşatmasıdır.